Crepe cake

Crepe cake смотреть последние обновления за сегодня на .

Chocolate Crepe Cake

6228883
108106
1711
00:02:01
10.12.2016

Customize & buy the Tasty Cookbook here: 🤍 Here is what you'll need! MILLE CREPE CAKE Servings: 8 INGREDIENTS Crepes 6 tablespoons (100 grams) butter 3 cups (675 milliliters) milk 6 eggs 1½ cups (210 grams) flour ⅔ cup (80 grams) cocoa powder 7 tablespoons (105 grams) sugar 4 cups (1 liter) whipped cream Ganache 1 cup (225 milliliters) heavy cream 4 tablespoons (200 grams) sugar 6 ounces (170 grams) chocolate 1 tablespoon (15 grams) butter ¼ cup (40 grams) powdered sugar, optional for topping PREPARATION 1. Make the crepes by warming melting the butter and allowing it to brown slightly. Set aside. 2. In the same pot, warm the milk. Remove from heat. 3. In a bowl, whisk flour, cocoa powder, and sugar. Mix in eggs, then gradually mix in butter and warm milk. Chill. 4. On a nonstick skillet over medium heat, pour ¼ cup of crepe batter, and tip the pan to cover the entire bottom surface. Cook until bottom surface of crepe begins to brown, then flip. Repeat until all of the crepe batter is used. Cool crepes. 5. Stack crepes on top of each other, with whipped cream between each layer. Once assembled, trim edges for a cleaner look, if desired. 6. For the ganache, bring the heavy cream and sugar to a boil, and pour over chocolate and butter. Let cool, and spread over the crepe cake. 7. Top with sifted powdered sugar (optional). 8. Enjoy! Check us out on Facebook! - facebook.com/buzzfeedtasty MUSIC Radiance Licensed via Audio Network Made by BFMP 🤍buzzfeed.com/videoteam.

Rainbow Crepe Cake: Behind Tasty

13284898
178687
4618
00:07:04
23.08.2017

Here is what you'll need! RAINBOW CREPE CAKE Servings: 10-12 INGREDIENTS 6 tablespoons butter, melted 3 cups milk 6 eggs 2¼ cups flour 7 tablespoons sugar Red food coloring Orange food coloring Yellow food coloring Green food coloring Blue food coloring Purple food coloring 6 cups whipped cream PREPARATION 1. In a bowl, whisk flour and sugar. Mix in eggs, then gradually mix in butter and warm milk, alternating between the two. 2. Divide the batter into 6 bowls with 1 cup of batter in each. Add a few drops of food coloring to each bowl, and whisk until fully incorporated and the batter is colored. 3. On a nonstick skillet over medium heat, pour ⅓ cup of red crepe batter, and tip the pan to cover the entire bottom surface. 4. Cook the crepe begins to gently bubble and cook through, then flip. Repeat until all of the different color crepe batter is used. 5. Stack crepes on top of each other, starting with purple, then blue, green, yellow, orange, and red, with whipped cream between each layer. 6. Cover the crepe cake in whipped cream, so that it’s fully white on the outside. 7. Slice, and enjoy! Inspired By: 🤍 Check us out on Facebook! - facebook.com/buzzfeedtasty Credits: 🤍 MUSIC Licensed via Audio Network

파스텔🍭 레인보우 크레이프 케이크 만들기 : Pastel Rainbow Crepe Cake Recipe : パステルレインボークレープケーキ | Cooking tree

15119356
565267
7794
00:11:23
17.10.2019

사랑스러운 파스텔 색의 레인보우 크레이프 케이크를 만들었어요~ ♥더 자세한 레시피와 설명은 밑에 더보기 버튼 눌러 확인 해 주세요♥ ♡For more detailed recipes, please click on the down below♡ 사랑스러운 파스텔 색의 레인보우 크레이프 케이크를 만들었어요~ 생크림을 샌드한 기본적인 크레이프 케이크인데 색을 6가지로 만들어 구우니 사랑스러운 느낌이 가득한 것 같아요~ 진한 색의 레인보우 크레이프 케이크도 예쁘지만 색소가 너무 많이 들어가서 은은하게 색을 내서 파스텔 톤으로 만들었는데 더 예쁜 것 같아요~^^ 1색당 3장의 크레이프를 구워 총 18층으로 층으로 쌓았더니 높이감이 적당해서 좋더라구요~ 같은 색을 연달아 3장씩 쌓아 만들어도 예쁠 것 같아요~ 바로 먹으면 쫄깃한 크레이프 식감을 느낄 수 있고 냉장실에서 하루 정도 굳혔다 먹어도 맛있답니다~^^ 즐겁게 시청하세요~♬ Enjoy~ *자세한 레시피 설명은 유튜브 자막 기능을 켜서 확인해주세요~ - ▶재료 달걀 5개 설탕 65g 소금 1g 바닐라익스트랙 5g 박력분 250g 우유 625g 녹인 무염버터 90g 식용색소 (빨강,주황,노랑,초록,파랑,보라,하양) 휘핑한 생크림 (생크림 500g + 설탕 50g) ▶레시피 1. 달걀에 설탕, 소금을 넣고 섞은 뒤 바닐라익스트랙을 넣고 섞는다. 2. 박력분을 체 쳐 넣고 우유 125g을 넣고 섞은 뒤 남은 우유 500g을 넣고 섞는다. 3. 녹인 무염버터를 넣고 섞고 체에 거른 뒤 냉장실에서 1시간 정도 숙성시킨다. 4. 반죽을 6개로 나누고 식용색소를 넣어 색을 낸다. 5. 약불로 달군 팬에 크레이프 반죽을 붓고 넓게 편 뒤 기포가 올라오면 뒤집어 살짝 더 익히고 식힌다. 6. 돌림판 위에 크레이프 1장을 올리고 휘핑한 생크림을 얇게 발라 층층히 쌓는다. ▶Ingredients 5 Eggs 65g Sugar 1g Salt 5g Vanilla extract  250g Cake flour  625g Milk 90g Melted unsalted butter Food coloring (red, orange, yellow, green, blue, purple, white) Whipped cream (500g whipping cream + 50g sugar) 시청해주셔서 감사합니다~♥ Thank you for watching~ - ▶제 영상은 유튜브와 네이버TV에만 업로드 되고 있습니다~ 이 영상을 무단 도용하거나 2차 편집 및 재업로드를 금지합니다. My video is only uploaded to YouTube and Naver TV. Unauthorized theft of this video or 2nd edit and reupload is prohibited. ▶영상을 좋게 봐주시고 좋은 마음으로 제안을 주시는 건 감사하지만 자유로운 영상 제작을 위해 광고와 협찬 등은 받지 않고 있습니다~^^ ▶Community Subtitles If you can translate into another language, I would appreciate it if you could use the link below to add subtitles to this video~^^ 다른 언어로 번역이 가능하신 구독자님들께 도움을 요청드립니다~ 아래 링크를 통해 자막을 추가해주시면 감사하겠습니다~^^ 🤍

Strawberry and Cream Crepe Cake Recipe | Mille Crepe Cake | Just Cook!

46200
1210
27
00:04:20
03.04.2021

#strawberry #cake #crepecake Strawberry and Cream Crepe Cake Recipe | Mille Crepe Cake Doesn't this Strawberry Mille Crepe Cake looks like a dream? With over 40 layers of soft pink gradient crepes and light fresh cream with thinly sliced fresh strawberries, this cake is absolutely GORGEOUS. I decorated the top with whipped cream drip that looks just like fluffy cloud! Gotta say I'm sooo happy with the result. I hope you like it too :) Hey everyone! LIKE and SUBSCRIBE For more videos like this one. New videos every week. SUBSCRIBE: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 FACEBOOK: 🤍 INGREDIENTS: FOR THE CREPES * 6 Eggs * 64g Caster Sugar * 1/4 tsp Salt * 750ml Milk * 60g Butter, melted * 1 tsp Vanilla Bean Paste * 300g All-purpose Flour * Pink Colouring Food Gel FOR THE FILLING * Whipped Cream (750ml Heavy Cream + 90g Sugar + 1/2 tsp Vanilla Bean Paste) * 250ml Heavy Cream * 30g Caster Sugar * 1/4 tsp Vanilla Bean Paste * Pink Colouring Food Gel * Strawberries (About 500g) FOR THE TOPPING * Whipped Cream (120ml Heavy Cream + 8g Sugar) 60 - 70% Whipped. Thank you for watching! Just Cook!

Best Tiramisu Crepe Cake❗ Creamy and Melt in your mouth! Easy to make

588250
10998
301
00:11:49
06.03.2021

This is 6‘’ crepe cake. Time 1.5 if you want make 8‘’ one. 🎂 Ingredients 1. Crepe (28 pcs) * 2pc eggs * 30g Unsalted Butter 2.11tbsp * 8g Cocoa powder 1tbsp * 410g Milk 1.69cup * 50g Caster Sugar 4tbsp * 6.6g Instant coffee 2bags * 15ml Coffee Rum 1tbsp * 80g Cake flour 1/2cup+2tbsp 2.Tirumisu Cream * 227g Mascarpone Cheese * 70g Caster Sugar 5.6tbsp * 30ml Coffee Rum 2tbsp * 600g Whipping Cream 2.6cup 3. Top decoration * 4g Cocoa powder 1/2tbsp Round pan size: 15cm 6'' 🧡Thanks for watching! Please leave a LIKE and SHARE this video SUBSCRIBE my YouTube Channel for more videos and clicked the bell so you will not miss any of my videos -

Custard Cream Mille Crepe Cake

1347138
37014
1269
00:08:07
22.10.2021

How To Make Custard Cream Mille Crepe Recipe ​[ASMR] カスタードミルクレープ の作り方 [Eating sound] Bánh crepe ngàn lớp có hấp dẫn hay không thì nhờ một phần lớn ở mùi thơm của sữa. Bởi vậy mà mình chọn tới chọn lui mới chọn được sữa tươi nguyên kem Meadow Fresh với vị tươi ngon béo ngậy nhưng vẫn rất thanh mát để làm bánh. Meadow Fresh Nguyên Kem là sữa tươi 100% nguyên chất nhập khẩu từ Úc và New Zealand, đây cũng là nguồn sữa chất lượng hàng đầu trên thế giới. Đặc biệt là sữa này còn giúp phần kem trứng tươi ngon, vừa miệng, không bị ngán đâu. My new channel for Cat Vlog: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 ●● Recipe (レシピ): CUSTARD CREAM - 2 Egg yolks (卵黄) - 50g Sugar (グラニュー糖) - 1/8Tsp Salt (塩) - 25g Cake flour (薄力粉) - 200ml Milk (牛乳) - Refrigerate for 2 hours (冷蔵庫で2時間) CREPE: - 3 Eggs (卵) - 40g Sugar (グラニュー糖) - 1/8Tsp Salt (塩) - 40g Melted butter (溶かしバター) - 1Tsp Vanilla extract (バニラエッセンス) - 130g Cake flour (薄力粉) - 400ml Milk (牛乳) - Refrigerate for 1 hour (冷蔵庫で1時間) - Vegetable oil (サラダ油) - Medium heat 2 minutes (中火 2分) - Medium heat 30 seconds (中火 30秒) - 1Tsp Vanilla extract (バニラエッセンス) - 300g Whipping Cream (生クリーム) #ASMR #OhNino #NinosHome #Crepe All the recipes and dishes I have made are referenced and learned on the internet, youtube, google... I'm not the first to make them, not the first to create a certain dish. . I just change the ingredients to make the dish suit my taste. And I just hope my video has an easy way to communicate so that you can successfully make the dishes that you like. If anything bothers you, I sincerely apologize. And the last thing I am not a professional chef. I'm just a normal person, thank you. Trans: 1. 프 케이크 만들기 (노오븐케이크) 2. [KO CẦN LÒ] Bánh Crepe Ngàn Lớp Kem Trứng siêu thơm nhon~ 3. Resep Mille Crepe Cream Cake 4. เครปเค้ก 5. 免烤箱 法式千層蛋糕 6. कैसे बनाना है Custard Cream Mille Crepe 7. كيف تصنع Custard Cream Mille Crepe 8. Nasıl yapılır Custard Cream Mille Crepe

How to make Crepe // Basic Crepe cake

22178
358
10
00:11:06
18.01.2021

Join this channel to get access to perks: 🤍 Thank you for watching my videos...

MANGO CREPE CAKE

1156957
25235
1706
00:23:54
23.03.2021

MANGO CREPE CAKE 2 ½ cup cake flour ¼ cup white sugar ½ teaspoon fine salt 6 whole eggs 3 cups fresh milk 4-6 tablespoons melted butter 2 cups cream, whipped with sugar 1 kilo ripe mangoes, sliced and tossed in mango jam

21 Layer! 블루베리 크레이프 케이크 만들기 : Blueberry Crepe Cake Recipe | Cooking tree

3176830
125968
1032
00:12:00
28.01.2021

독특한 색감이 시선을 사로잡는 블루베리 크레이프 케이크를 만들었어요~ ♥더 자세한 레시피와 설명은 밑에 더보기 버튼 눌러 확인 해 주세요♥ ♡For more detailed recipes, please click on the down below♡ 독특한 색감이 시선을 사로잡는 블루베리 크레이프 케이크를 만들었어요~ 생 블루베리로 퓌레를 만들어 크레이프와 크림에 모두 넣었더니 블루베리 맛이 많이 나서 좋더라구요~ 작은 팬에 크레이프를 구우니 여러장이 나와서 총 21장을 사용해 만드니 레이어가 많아 단면이 예쁘더라구요~ 크림치즈 크림을 사용해 아이싱이 부드럽게 되지는 않지만 크림이 단단해서 모양이 흐트러지지 않는답니다~ 조금 색다른 느낌을 내보고 싶어 크레이프에 색을 내서 구웠는데 연보라색 크림과 잘 어울리는 것 같아요~ 위에는 블루베리를 반으로 잘라 둘러 주었는데 깔끔하게 마무리되어 좋더라구요~ 즐겁게 시청하세요~♬ Enjoy~ - ▶재료 블루베리 150g 설탕 30g 레몬즙 7g 달걀 4개 설탕 40g 소금 1g 바닐라익스트랙 3g 박력분 200g 우유 500g 블루베리 퓌레 50g 녹인 무염버터 70g 생크림 200g 설탕 30g 크림치즈 250g 블루베리 퓌레 40g ▶레시피 1. 블루베리를 믹서기에 갈고 냄비에 설탕과 함께 넣고 끓인 뒤 살짝 걸쭉해지면 레몬즙을 넣고 살짝 더 끓이고 식힌다. 2. 달걀에 설탕, 소금, 바닐라익스트랙을 넣고 섞고 박력분을 체 쳐 넣고 우유 100g 정도를 넣고 섞는다. 3. 남은 우유를 모두 넣고 섞은 뒤 블루베리 퓌레를 넣고 섞고 녹인 무염버터를 넣고 섞는다. 4. 체에 거르고 랩을 덮어 냉장실에서 30분 정도 숙성시킨다. 5. 약불에 팬을 올리고 반죽을 붓고 넓게 편 뒤 기포가 올라오면 뒤집어 살짝 더 익힌 뒤 꺼내 식히고 15cm 틀로 잘라 준비한다. 6. 생크림에 설탕을 넣고 휘핑하다가 크림치즈와 블루베리 퓌레를 넣고 살짝 섞은 뒤 휘핑기로 휘핑한다. 7. 크레이프 한장을 올리고 크림을 얇게 바른 뒤 다른 크레이프를 올린다. 8. 반복해 쌓고 윗면과 옆면에 크림을 발라 매끄럽게 한 뒤 위에 블루베리를 올려 장식한다. ▶Ingredients 150g Blueberry 30g Sugar 7g Lemon juice 4 Eggs 40g Sugar 1g Salt 3g Vanilla extract 200g Cake flour 500g Milk 50g Blueberry puree 70g Melted unsalted butter 200g Heavy cream 30g Sugar 250g Cream cheese 40g Blueberry puree 시청해주셔서 감사합니다~♥ Thank you for watching~ - ▶제 영상은 유튜브와 네이버TV에만 업로드 되고 있습니다~ 트위치, 페이스북 등 다른 매체는 가입되어 있지 않습니다. 이 영상을 무단 도용하거나 2차 편집 및 재업로드를 금지합니다. My video is only uploaded to YouTube and Naver TV. Unauthorized theft of this video or 2nd edit and reupload is prohibited. ▶저는 한국인이고 여성입니다~ 저는 쿠킹트리 채널만 운영하고 있으며 세컨 채널은 운영하지 않습니다. I am South Korean and female~ I only run the Cooking Tree channel and I don't run the Second Channel. #크레이프케이크 #블루베리케이크 #블루베리크레이프

Strawberry Crepe Cake - Food Wishes

339047
11867
565
00:09:54
27.04.2019

Learn how to make a Strawberry Crepe Cake! Using this simple technique, you can turn any of your favorite cakes and fillings into visually stunning, multilayered masterpieces. By the way, I said this is simple, not fast. Visit 🤍 for the ingredients, more information, and many, many more video recipes. I really hope you enjoy this easy Strawberry Crepe Cake recipe! You can also find my content on Allrecipes: 🤍

ASMR CREPE CAKE (Rainbow, Strawberry, Green Tea, Choco) No Talking Sticky Eating Sounds | SAS-ASMR

12331674
161356
19284
00:10:20
05.05.2018

SASVlogs 🤍 All vlogs food related. Instagram: 🤍SASitTUBE 🤍SASVlogss (personal) Any other inquiry : sasittube🤍gmail.com Lips: COVER GIRL - PINK PEAL *This is an ASMR video. To ensure all tingles please wear headphone. If you do not enjoy EATING SOUNDS and light whispers PLEASE DO NOT WATCH IT. Eating, chewing, gulping sounds ect...are done very loudly for video purposes. THANK YOU.* ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) is a euphoric experience identified by a tingling sensation that triggers positive feelings, relaxation and focus. Listening to whisper voice and eating sounds are some examples that trigger ASMR. Everyone has a different ASMR triggers. I hope you find one that can help you to relax. #crepecake #rainbowcake #asmr #mukbang #asmrmukbang #asmreatingshow #eatingsounds #letseat #asmrsounds #asmrsatisfyingsounds #asmrcommunity #asmrfood

Melt in your mouth! Best ever Chocolate crepe cake! Super tasty like Ice cream

815219
21354
753
00:08:34
04.10.2020

Melt in your mouth! Best ever Chocolate crepe cake! Super tasty like Ice cream This is 6‘’ crepe cake. Time 1.5 if you want make 8‘’ one. 1. Crepe : * 2pcs Eggs * 40g Butter * 10g Cocoa powder 1+2/3tbsp * 400g Milk 1cup+1/2cup+2.5tbap * 50g Sugar 1/4cup * 80g Cake flour 1/2cup+2tbsp 2. Chocolate Cream : * 80g Chocolate chips * 55g Sugar * 650g Heavy whipping cream Round pan size: 15cm 6'' Qiong's Instagram:☞ 🤍 🧡Thanks for watching! Please leave a LIKE and SHARE this video SUBSCRIBE my YouTube Channel for more videos and clicked the bell so you will not miss any of my videos - 6寸巧克力千层蛋糕,如果要做8寸的话配方x1.5倍 1. 可丽饼: * 2pcs 鸡蛋 * 40g 黄油 * 10g 可可粉 1+2/3tbsp * 400g 牛奶 1cup+1/2cup+2.5tbap * 50g 糖 1/4cup * 80g 低筋面粉 1/2cup+2tbsp 2. 巧克力奶油 : * 80g 巧克力 * 55g 糖 * 650g 奶油 平底不粘锅:15cm 6寸 Qiong's Instagram:☞ 🤍 - 🧡谢谢您的观看! 如果你喜欢我的视频,请你帮忙点赞或者订阅我的频道 -

How to Make an EPIC Nutella Crepe Pancake Cake! | Cupcake Jemma

980786
31432
636
00:08:29
28.02.2017

Yup! You thought I'd given you everything I had for Pancake Day already! But NO! There is more. You guys deserve it. So this Pancake Day, or for any other day of the year which needs pancakes, get your batter on and make this EPIC Nutella Crepe Cake Recipe - For the crepes... 300g plain flour 1/4 tsp salt 2 tbsp caster sugar 6 lg eggs 900ml whole milk butter+oil for cooking For the ganache... 150 double cream 150g dark choc For the cream fillings... 400g double cream 20g icing sugar 50g Nutella + extra Nutella and chopped roasted hazelnuts MY INSTAGRAM: 🤍 CAKESTAGRAM: 🤍 THE CAKE BOOK: 🤍 SUBSCRIBE FOR WEEKLY VIDS: 🤍 MORE CAKE: 🤍 VISIT OUR SHOP - Crumbs & Doilies 1 Kingly Court London W1B 5PW

딸기와 요거트의 상큼한 만남♡ 딸기 크레이프 케이크 만들기 : Strawberry Yogurt Crepe Cake Recipe | Cooking tree

1168541
46880
329
00:11:25
30.12.2021

딸기와 요거트 생크림으로 상큼한 크레이프 케이크를 만들었어요~ ♥더 자세한 레시피와 설명은 밑에 더보기 버튼 눌러 확인 해 주세요♥ ♡For more detailed recipes, please click on the down below♡ 딸기와 요거트 생크림으로 상큼한 크레이프 케이크를 만들었어요~ 크레이프도 3가지 색으로 그라데이션 되도록 쌓으니 훨씬 색감이 예쁜 것 같아요. 건조 딸기를 믹서기에 갈아 크레이프 반죽에 넣고 딸기 다이스는 요거트 생크림에 섞어 샌드 하니 딸기 향이 정말 가득가득한 케이크랍니다. 윗면에도 예쁜 딸기를 듬뿍 올려 더 먹음직스럽게 완성된 것 같아요. 케이크 겉면은 핑크색의 크림으로 마무리해서 사랑스러운 느낌이 나네요~ 확실히 요거트 생크림이라서 맛이 더 풍성하고 상큼해서 과일과 잘 어울리는 것 같아요. 즐겁게 시청하세요~♬ Enjoy~ - ▶재료 달걀 4개 설탕 50g 소금 1g 바닐라익스트랙 3g 박력분 210g 딸기가루 10g 우유 500g 녹인 무염버터 70g 식용색소 생크림 450g 설탕 30g 요거트파우더 50g 건조 딸기 다이스 10g 생크림 150g 설탕 15g 딸기 ▶레시피 1. 달걀에 설탕, 소금, 바닐라익스트랙을 넣고 섞은 뒤 박력분과 딸기가루를 체 쳐 넣고 우유 100g 정도를 넣고 섞는다. 2. 남은 우유를 모두 넣고 섞고 녹인 무염버터를 넣고 섞은 뒤 식용색소를 넣어 색을 내고 체에 걸러 냉장실에서 30분 정도 숙성한다. 3. 약불에 달군 팬에 반죽을 얇게 부어 펴고 익히다가 기포가 올라오기 시작하면 뒤집어 살짝 더 익힌 뒤 팬에서 꺼낸다. 4. 반복해 구워 총 5장을 굽고 남은 반죽에 식용색소를 넣고 섞어 더 진한색의 반죽을 만들어 5장을 더 굽고 더 진한 색으로 5장을 더 굽는다. 5. 식힌 뒤 15cm 틀로 자른다. 6. 차가운 생크림에 설탕과 요거트 파우더를 넣고 뿔이 설때까지 휘핑하고 건조 딸기 다이스를 넣고 섞는다. 7. 제일 진한색의 크레이프 부터 순서대로 크림을 발라 쌓고 옆면의 크림을 정리한 뒤 냉장실에 넣어 둔다. 8. 차가운 생크림에 설탕과 식용색소를 넣고 휘핑해 핑크색의 크림을 만들고 케이크 겉면에 전체적으로 매끄럽게 바른다. 9. 남은 크림을 짤주머니에 담아 케이크 위에 짜고 가운데 딸기를 올려 마무리한다. ▶Ingredients 4 Eggs 50g Sugar 1g Salt 3g Vanilla extract 210g Cake flour 10g Strawberry powder 500g Milk 70g Melted unsalted butter Food coloring 450g Heavy cream 30g Sugar 50g Yogurt powder 10g Dried strawberry dice 150g Heavy cream 15g Sugar Strawberry 시청해주셔서 감사합니다~♥ Thank you for watching~ - ▶제 영상은 유튜브와 네이버TV에만 업로드 되고 있습니다~ 트위치, 페이스북 등 다른 매체는 가입되어 있지 않습니다. 이 영상을 무단 도용하거나 2차 편집 및 재업로드를 금지합니다. My video is only uploaded to YouTube and Naver TV. Unauthorized theft of this video or 2nd edit and reupload is prohibited. ▶저는 한국인이고 여성입니다~ 저는 쿠킹트리 채널만 운영하고 있으며 세컨 채널은 운영하지 않습니다. I am South Korean and female~ I only run the Cooking Tree channel and I don't run the Second Channel. #딸기크레이프케이크 #크레이프케이크 #요거트생크림케이크 - イチゴヨーグルトクレープケーキ, tarta de yogurt de fresa, Gâteau à la crêpe au yaourt à la fraise, Gâteau à la crêpe au yaourt à la fraise, клубничный йогурт крепе торт, torta di crepe di yogurt di fragola, Bánh kem sữa chua dâu, เค้กเครปโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่, kue crepe yogurt strawberry

හදනවනම් මෙන්න සුපිරි කේක් එක|Crepe cake|How to make crepe cake|crepe cake recipe|crepe cake sinhala|

134357
3212
145
00:05:32
08.07.2022

Hello friends, හදනවනම් මෙන්න සුපිරි කේක් එක|Crepe cake|How to make crepe cake|crepe cake recipe|crepe cake sinhala| This video includes: This is famous cake recipe in Japan. This is so delicious. As well as it is very easy to make. My favorite one of all cakes.Hope you all enjoy my video. My other Videos: 1.අයිස් කොෆී ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම හදමු|iced coffee|how to make iced coffee|iced coffee sinhala| 🤍 2.අමුද්‍රව්‍ය 3 න් හදන ලාබම චොකලට් පුඩිම|Chocolate pudding|Chocolate dessert|Easy chocolate pudding| 🤍 3.අමුද්‍රව්‍ය 2න් විනාඩි 5ට හදන ලාබම ලේසිම රසම රස පුඩිම|2 ingredients pudding|how to make pudding| 🤍 4.ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 2 න් විනාඩි10 ට ඔයා කාලා නැති සුපිරි රසකැවිල්ලක්|Sweet recipe|Easy sweet recipe| 🤍 5.ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 2න් ලාභෙට සුපිරි මස්කට් එකක්,මේ විදියට මස්කට් හදලා තියෙනවද|Masket recipe|Musket| 🤍 6.මේ විදියට චොකලට් බෝල හදලා කාලා තියෙනවද?පට්ට රසයි|Chocolate ball recipe|How to make chocolate ball| 🤍 7.හාල්පිටි කෝප්පයෙන් මෙලෙකට මේ විදියට රසකැවිලි හදලා තියෙනවද?තේ වෙලාවට මරු|Sweet from 2main ingredient| 🤍 8.ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 2න්, විනාඩි 5ට,ලාභෙට,මෙලෙකට සුපිරි රසකැවිල්ලක්|Sweet recipe|Milkmaid Recipe| 🤍 9.පාන්පිටි කෝප්පයෙන් මෙච්චර රසට රසකැවිලි හදන්න පුළුවන්ද?ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 2යි|2 ingredients sweet| 🤍 10.අමුද්‍රව්‍ය 2 න් ලාභෙට විනාඩි 10 ට වැලිතලප|Welithalapa|welithalapa recipe|how to make welithlapa| 🤍 11.අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් අවුරුදු මේසයට ලාභෙට සුපිරි රසකැවිල්ලක්|Sweet recipe|Easy sweet recipe| 🤍 12.ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 3න් විනාඩි 10න් අලුත් අවුරුද්දට කටේ දියවෙන සුපිරි රසකැවිල්ලක්,හාල්පිටි නෑ|Sweet| 🤍 13.මුළු සිරුරම රන්වන් පාට කරන,ලෙඩ රැසකින් රැකී ඉන්න රත්තරන් කිරි එක මෙහෙම හදන්න|kaha kiri|Golden milk| 🤍 14.අමුද්‍රව්‍ය 2න් අලුත් අවුරුදු මේසයට මෙලෙකට කන්න සුපිරි රස කැවිල්ලක්|easy soft sweet, 2 ingredients| 🤍 15.අමුද්‍රව්‍ය 3 න් ලාභෙට අඹ මිල්ක්ශේක්|Mango milkshake|How to make mango milkshake|only 3 ingredients 🤍 My social media platforms: -Facebook : CM Kitchen -Instagram: C mart kitchen -tiktok :🤍cmartkitchen if you like my channel like share comment Subscribe #crepecake #crepecakerecipe #japanesecrepecake #crepecakesinhala #creperecipe #creperecipesinhala

ミルクレープの作り方 Mille Crepe Cake|HidaMari Cooking

688549
16146
370
00:11:03
14.08.2020

HidaMari Cooking(ひだまりクッキング)へようこそ。 このチャンネルでは、チョコレートや抹茶、季節のフルーツを使ったお菓子のレシピを中心に投稿しています。 ▷チャンネル登録はこちら: If you like it, please click 'Like' and Subscribe. 🤍 ベルマークを押すと毎回通知が届くようになります。 動画の評価やコメントをいただけるととても嬉しいです♪ ーーーーーー こんばんは😊動画を見ていただきありがとうございます♪ 今日は、生地が美味しいミルクレープのレシピです。 美味しさの秘密は焦がしバターを入れること! 良かったら作ってみてくださいね。 ▷Ingredients: 2 eggs 35g unsalted butter 35g sugar pinch of salt 75g cake flour 250g milk 300g heavy cream 25g sugar 1 tsp vanilla extract ▷材料: 全卵 2個 無塩バター 35g 砂糖 35g 塩ひとつまみ 薄力粉 75g 牛乳 250g 生クリーム 300g 砂糖 25g バニラエクストラクト 小さじ1 ▷作り方: 1.ミルクレープの生地を作る。無塩バター35gを好みの色に焦がし、火からおろして冷ましておく。 2.全卵2個を割りほぐし、①の焦がしバターを入れて混ぜる。 3.砂糖35g、塩ひとつまみを加えて更に混ぜる。 4.薄力粉75gをふるって加え、なめらかになるまでしっかり混ぜる。 5.牛乳250gを加えて混ぜ、生地を濾す。冷蔵庫で1時間冷やす。 6.フライパンに油を薄く引き、均一に混ぜた生地を1枚づつ薄く焼く。 粗熱を取り、直径12cmのセルクルで生地の大きさを整える。 7.生クリーム300g、砂糖25g、バニラエクストラクト小さじ1を氷水に当てながら泡立てる。 8.クレープと生クリームを交互に重ね、冷蔵庫で1時間冷やす。 (しっかり冷やしたほうが切りやすいです) 9.お湯で温めたナイフでカットして完成です。 ーーーーーー ひだまりについて改めて自己紹介します! 🤍 Who is HidaMari Cooking? 🤍 お仕事のご依頼はこちら 🤍 ーーーーーー 道具や材料の購入先: こちらの生地で使っている道具や型の紹介をしています。 型編 🤍 道具編 🤍 ▽Amazon 口径25cmの耐熱ガラスボウル:iwaki 2.5L 口径20cmの耐熱ガラスボウル:HARIO 3個セット 直径18cmの耐熱スポンジ型:iwaki スポンジ型 赤い耐熱シリコンヘラ:COLIN 3個セット ハンドミキサー:dretec(ドリテック) ケーキスライサー(検索するといろいろな出品者が出てきます フードプロセッサー:BRUNO(ブルーノ) 6個取りマフィン型 繰り返し使えるオーブンシート ▽富澤商店(通販または実店舗) シリコンの泡立て器 持ち手が木のふるい クーベルチュールチョコレート:大東カカオのスイートチョコレート 450gの発酵無塩バター(明治、よつ葉、カルピス、高千穂、森永など) その他製菓材料 ▽Cotta (通販専門) 450gの無塩バター(よつ葉、高千穂、明治、森永など) クーベルチュールチョコレート:カカオバリー、バンホーテン その他製菓材料 繰り返し使えるオーブンシート ーーーーーー よく頂く質問などについて。 Q.バターは無塩ですか?有塩ですか? お菓子には基本的に無塩バターのみ使用しています。 無塩バターに塩を加えるレシピは有塩バターではだめなのか?と質問をいただくのですが、狙った塩加減にしたいため無塩バターを使っています。 ※一部過去の動画は「バター」のみの記載になってしまっています。 今後は字幕に「無塩バター」と表記するよう心がけますが、 それ以前の字幕に「バター」としか書かれていなくても 「無塩バター」を使用しています。 Q.オーブンは予熱しますか? 焼成温度に合わせて予熱しています。 家庭用オーブンは庫内が小さく扉を開けた時に熱が逃げやすいため、 焼成温度+10〜20℃で予熱し、焼くものを入れてから焼成温度に合わせて焼いています。 こちらも今後は字幕で「〇〇℃に予熱したオーブンで□□分焼く」といった形で表記するように心がけます。 Q.倍量で作りたいのですが。 12cm丸型を15cm丸型に→1.5倍 12cm丸型を18cm丸型に→2.2倍 12cm丸型を21cm丸型に→3倍 15cm丸型を12cm丸型に→0.6倍 15cm丸型を18cm丸型に→1.5倍 15cm丸型を21cm丸型に→2倍 12cm(4.7inch)→15cm(6inch) =×1.5 12cm(4.7inch)→18cm(7inch) =×2.2 12cm(4.7inch)→21cm(8.2inch)=×3 15cm(6inch)→12cm(4.7inch) =×0.6 15cm(6inch)→18cm(7inch) =×1.5 15cm(6inch)→21cm8.2(inch)=×2 ▷Youtube:🤍 ▷instagram: 🤍 もし私のレシピでお菓子を作ってくださったときは、 #hidamaricooking をつけて投稿してもらえると嬉しいです♪ またインスタグラムでは、YouTubeで公開していない写真も 公開していますので、よかったらフォローしてください。 ▷Blog: 🤍 ▷Twitter(動画の更新のお知らせ用): 🤍 ▷Google+:🤍

チョコレート・ミルクレープの作り方 - Chocolate Mille Crepe Cake|HidaMari Cooking

2956029
73104
963
00:11:53
28.09.2019

HidaMari Cooking(ひだまりクッキング)へようこそ。 このチャンネルでは、チョコレートや抹茶、季節のフルーツを使ったお菓子のレシピを中心に投稿しています。 ▷チャンネル登録はこちら: If you like it, please click 'Like' and Subscribe. 🤍 ベルマークを押すと毎回通知が届くようになります。 動画の評価やコメントをいただけるととても嬉しいです♪ ーーーーーー おはようございます😊動画を見ていただきありがとうございます♪ 今日はチョコレートクリームをたっぷり挟んだミルクレープのレシピです。 ▷Ingredients: ■Cocoa crepe 2 eggs 20g unsalted butter 15g oil 40g sugar 1g salt 70g cake flour 5g cocoa powder 1g baking powder 250g milk ■Chocolate cream 100g couverture sweet chocolate 50g milk 240g heavy cream 15g sugar ■Glacage chocolat 1.5g gelatin 35g water 35g heavy cream 45g sugar 15g cocoa powder ▷材料: ■ココアクレープ生地 全卵 2個 無塩バター 20g 太白ごま油 15g グラニュー糖 40g 塩 1g 薄力粉 70g ココアパウダー 5g ベーキングパウダー 1g 牛乳 250g ■チョコレートクリーム クーベルチュールスイートチョコレート 100g 牛乳 50g 生クリーム 240g グラニュー糖 15g ■グラサージュ・ショコラ 板ゼラチン 1.5g 水 35g 生クリーム 35g 砂糖 45g ココアパウダー 15g ーーーーーー 道具や材料の購入先: ▽Amazon 口径25cmの耐熱ガラスボウル:iwaki 2.5L 口径20cmの耐熱ガラスボウル:HARIO 3個セット 直径18cmの耐熱スポンジ型:iwaki スポンジ型 赤い耐熱シリコンヘラ:COLIN 3個セット ハンドミキサー:dretec(ドリテック) ケーキスライサー(検索するといろいろな出品者が出てきます フードプロセッサー:BRUNO(ブルーノ) 6個取りマフィン型 繰り返し使えるオーブンシート ▽富澤商店(通販または実店舗) シリコンの泡立て器 持ち手が木のふるい クーベルチュールチョコレート:大東カカオのスイートチョコレート 450gの発酵無塩バター(明治、よつ葉、カルピス、高千穂、森永など) その他製菓材料 ▽Cotta (通販専門) 450gの無塩バター(よつ葉、高千穂、明治、森永など) クーベルチュールチョコレート:カカオバリー、バンホーテン その他製菓材料 繰り返し使えるオーブンシート ーーーーーー よく頂く質問などについて。 Q.バターは無塩ですか?有塩ですか? お菓子には基本的に無塩バターのみ使用しています。 無塩バターに塩を加えるレシピは有塩バターではだめなのか?と質問をいただくのですが、狙った塩加減にしたいため無塩バターを使っています。 ※一部過去の動画は「バター」のみの記載になってしまっています。 今後は字幕に「無塩バター」と表記するよう心がけますが、 それ以前の字幕に「バター」としか書かれていなくても 「無塩バター」を使用しています。 Q.オーブンは予熱しますか? 焼成温度に合わせて予熱しています。 家庭用オーブンは庫内が小さく扉を開けた時に熱が逃げやすいため、 焼成温度+10〜20℃で予熱し、焼くものを入れてから焼成温度に合わせて焼いています。 こちらも今後は字幕で「〇〇℃に予熱したオーブンで□□分焼く」といった形で表記するように心がけます。 Q.倍量で作りたいのですが。 12cm丸型を15cm丸型に→1.5倍 12cm丸型を18cm丸型に→2.2倍 12cm丸型を21cm丸型に→3倍 15cm丸型を12cm丸型に→0.6倍 15cm丸型を18cm丸型に→1.5倍 15cm丸型を21cm丸型に→2倍 12cm(4.7inch)→15cm(6inch) =×1.5 12cm(4.7inch)→18cm(7inch) =×2.2 12cm(4.7inch)→21cm(8.2inch)=×3 15cm(6inch)→12cm(4.7inch) =×0.6 15cm(6inch)→18cm(7inch) =×1.5 15cm(6inch)→21cm8.2(inch)=×2 ▷Youtube:🤍 ▷instagram: 🤍 もし私のレシピでお菓子を作ってくださったときは、 #hidamaricooking をつけて投稿してもらえると嬉しいです♪ またインスタグラムでは、YouTubeで公開していない写真も 公開していますので、よかったらフォローしてください。 ▷Twitter(動画の更新のお知らせ用): 🤍 ▷Google+:🤍

🎂💙 Crepe Cake #SHORTS

52456793
1438487
1461
00:00:30
03.06.2021

Crepe Cake! May your cake runneth over! 🎂💙🤗🤩 Find the full recipes, with quantities and step-by-step instructions at 🤍 Click here to subscribe to Chefclub ➡️🤍 and turn on notifications 🔔 ►► Chefclub videos : 🤍 ►► Chefclub store : 🤍 FOLLOW US : Instagram : 🤍 Facebook : 🤍 Welcome to Chefclub! Our mission is to make you have fun in the kitchen! Our quick, easy and entertaining recipes will help you surprise everyone! Whether you're looking for inspiration for the next lunch with your family, to cook with the kids, to have a drink with your friends, or simple ideas to twist your daily dinners, Chefclub is the right place for you! Don't forget to subscribe and enable notifications so you don't miss our news! You can also find all of our full recipes at 🤍 #CHEFCLUB #COOKING #RECIPES

Mango Crepe Cake | Crepe Roll With Mango |

55391
1169
9
00:03:10
04.08.2021

Mango Crepe Cake | Crepe Roll With Mango Background Music : 🔻 "Roa - Nightfall" is under a Creative Commons (CC-BY 3.0) license Music promoted by BreakingCopyright: 🤍 🔺 #Crepecake #Mangocrepe #FnFbySabina

Cake mewah harga ekonomis tanpa oven, tanpa kukus. Tiramisu Mille Crepe Cake

980473
19874
426
00:05:54
28.06.2020

Hai kali ini Hel buat dessert yang kalo dijual di mall harganya mahal bingits, mille crepes. Tapi ini Hel buat dengan bahan2 yang terjangkau semua kok. Karena hel suka kopi, Hel buat ala-ala tiramisu. Kalo teman2 suka jangan lupa like, share, dan subscribe nya ya. Resep Tiramisu Mille Crepes By 🤍CookingwithHel teflon diameter 18 cm, dapat sekitar 16 lembar Bahan crepe: - terigu serbaguna 7 sdm (protein sedang) - coklat bubuk 1 sdt - gula 2 sdm (sesuaikan selera manis, ini gak manis btw) - garam sedikit aja - telur 2 butir - margarin cair 2 sdm - Toracafe Cappuccino 225 ml (1 botol nya 180ml) - 🤍 Cara buat: - Campur terigu, coklat bubuk, gula, garam, telur, aduk rata pakai whisk - Masukkan margarin cair, aduk rata - masukan ToraCafe Iced Cappuccino, aduk rata, saring - panaskan teflon (diameter 18 cm), tuang secukupnya hingga tertutup semua teflon, buat tipis aja - kalo sudah matang angkat, lakukan sampai semua adonan habis. Dapat sekitar 16 lembar - ambil selembar crepes, oles whipped cream tipis2 aja merata seluruh permukaan, lalu tumpuk dengan crepes, oles whipped cream lagi, lakukan berulang-ulang sampai adonan habis - simpan kulkas sekitar 3 jam sebelum dinikmati (tutup rapat dengan plastik wrapped / atau taruh wadah tertutup) - taburi bubuk coklat, potong sesuai selera, sajikan Bahan whipped cream - whipped cream bubuk 150 gr - gula 1 sdm - air es 250 ml (buat sesuai petunjuk kemasan) Cara buat - campur semua bahan, mixer hingga kaku. Siap dipakai Bahan glaze - whipped cream yg udah jadi - 🤍toracafe.iced sesuaikan dengan jumlah whipped cream Cara buat Campur semua bahan, aduk rata, kalo terlalu kental tinggal ditambah ToraCafe Iced nya. Siap dituang ke mille crepes Note: - bahan yang dipakai sesuaikan dengan ukuran tefllon ya, kalo teflon besar buat 2 kali resep ya Lazada Mid Year Super Sale 7-9 Juli 2020 Temukan produk Toracafe Iced di Lazada 🤍 Buat teman2 yg udah cobain resep Hel, difoto / video hasilnya, kemudian tag 🤍cookingwithhel di stories instagram, nanti Hel repost di story. Buat yang udah like dan subscribe terima kasih buat support nya. Follow juga sosmed Hel lainnya ya: Instagram 🤍 Facebook 🤍 Tiktok 🤍 Pinterest 🤍 #millecrepes #resepmillecrepes #toracafeiced

I made a rainbow crepe cake when my husband is not home~ (7 colors 🌈 35 layers 💝)

3892266
388537
1490
00:00:59
19.05.2022

See full recipe here: 🤍 Kitchen tools: Kitchen scale: 🤍 Nonstick Frying Pan:🤍 Hand Mixer:🤍 Ingredients: Gel Food Coloring:🤍 Matcha Powder:🤍

ASMR CREPE CAKES 디저트39 크레이프케이크 먹방 MUKBANG DESSERTS EATING SOUNDS 咀嚼音ミルクレープケーキ | ZOEY ASMR

28485
1237
79
00:07:40
24.01.2023

Today's menu : caramel crepe cake, red velvet crepe cake, chocolate crepe cake :) 오늘 메뉴는 디저트39의 카라멜 크레이프케이크, 레드벨벳 크레이프케이크, 초콜릿 크레이프케이크 입니다 :) Thank you for watching! Don't forget to LIKE & COMMENT! Love you! 🐱 Subscribe : 🤍 😻 INSTAGRAM : 🤍

How To Make Matcha Mille Crepe Cake (Recipe) 抹茶ミルクレープケーキの作り方 (レシピ)

1332573
33203
639
00:07:21
04.11.2017

Matcha Mille Crepe Cake is made of thin layers of green tea crepes stacked together with fresh whipped cream in-between. This elegant and decadent cake will wow your guests when they see the rich green layers! PRINT RECIPE ▶ 🤍 Prep Time: 20 mins Cook Time: 40 mins Total Time: 60 minutes (+ 3 hours inactive time) Serves: 1 10 inch cake Ingredients: 1 ¾ cup whole milk (1 ¾ cup = 400 ml) 3 Tbsp granulated sugar 3 large eggs 1 ½ Tbsp melted butter (1 ½ Tbsp = 25 g) 1 cup cake flour (1 cup = 138 g) 2 Tbsp matcha (green tea powder) (2 Tbsp = 12 g) ½ tsp baking powder neutral flavor oil (vegetable, canola, etc) (for cooking crepes) Fresh whipped cream 1 cup heavy cream or heavy whipping cream (1 cup = 240 ml) 3 Tbsp granulated sugar To serve 2 tsp matcha (green tea powder) (for dusting) Fresh whipped cream (optional: please double the recipe above but make the second batch right before you serve) Instructions with step-by-step pics ▶ 🤍 ★ FOLLOW JUST ONE COOKBOOK ★  Please SUBSCRIBE :: 🤍  My Blog :: 🤍  My Facebook :: 🤍  My Twitter :: 🤍  My Instagram :: 🤍 ★ COOKING EQUIPMENT ★ Kitchen products I use in my videos ▶ 🤍 ★ MUSIC ★ Music courtesy of Audio Network ♫ "Angel" :: 🤍 ♫ "Hovering" :: 🤍 ★ VIDEO EQUIPMENT ★ CAMERAS:: 🤍 & 🤍 LENS :: 🤍 & 🤍 CAMERA SLIDER :: 🤍 CAMERA STAND (similar) :: 🤍 VIDEO MIC :: 🤍 NAMI'S MIC :: 🤍 LIGHTS :: 🤍 SOFTWARE :: Adobe Premiere ★ SUBTITLES - THANK YOU!!!!! ★ Please email me with your name when you translated. :) CHINESE by Lulu Lee ENGLISH by Ryan Ho

망고 크레이프 케이크 만들기 : Mango Crepe Cake Recipe : マンゴークレープケーキ | Cooking tree

4417748
84805
1524
00:18:51
03.10.2019

크레이프 케이크를 돌돌말아 색다른 모양의 망고 크레이프 케이크를 만들었어요~ ♥더 자세한 레시피와 설명은 밑에 더보기 버튼 눌러 확인 해 주세요♥ ♡For more detailed recipes, please click on the down below♡ 크레이프 케이크를 돌돌말아 색다른 모양의 망고 크레이프 케이크를 만들었어요~ 롤케이크 처럼 크레이프를 크림과 망고를 넣어 돌돌 말아 옆으로 세워 만들어 봤는데 자른 단면이 독특하고 색다르더라구요~^^ 겉면은 망고 퓌레를 넣은 글레이즈로 깔끔하게 코팅해서 고급스러운 느낌도 나는 것 같아요~ 버터크림을 만들어 냉장실에 굳히면 모양이 잘 유지되고 크림이 망고 맛과 잘 어울려 맛있답니다~^^ 망고 슬라이스는 최대한 얇게 썰어 넣어야 잘 말리는 것 같아요~~ 어디서도 보지 못한 모양의 케이크라서 과정은 많고 복잡하지만 재미있게 만들었답니다~^^ 즐겁게 시청하세요~♬ Enjoy~ *자세한 레시피 설명은 유튜브 자막 기능을 켜서 확인해주세요~ - ▶재료 달걀 3개 설탕 40g 소금 1g 박력분 150g 우유 375g 녹인 무염버터 50g 망고 무염버터 300g 슈가파우더 250g 생크림 100g 바닐라익스트랙 10g 망고 퓌레 80g 화이트 초콜릿 100g 생크림 40g 물엿 60g 판젤라틴 5g 따뜻한 망고 퓌레 80g 식용색소 (주황, 노랑, 하양) ▶레시피 1. 달걀에 설탕과 소금을 넣고 섞은 뒤 박력분을 체 쳐 넣고 우유 100g 정도를 넣고 섞는다. 2. 남은 우유를 모두 넣고 섞고 녹인 무염버터를 넣고 섞은 뒤 체에 걸러 냉장실에서 1시간 정도 휴지 시킨다. 3. 약불에 팬을 올리고 식용유를 바른 뒤 반죽을 붓고 넓게 펴 기포가 올라오면 뒤집어 살짝 더 익히고 팬에서 내려 식힌다. 4. 실온에서 말랑해진 무염버터를 부드럽게 풀고 슈가파우더를 2번에 나눠 넣고 휘핑하다가 생크림과 바닐라익스트랙을 넣고 5분 이상 풍성해질 때까지 충분히 휘핑한다. 5. 망고 퓌레를 넣고 휘핑해 마무리한다. 6. 식힌 크레이프를 3등분 하고 크레이프를 2~3장 이어 붙이고 크림을 바른 뒤 돌돌만다. 7. 크레이프를 연결해 붙여 놓고 크림을 바르고 슬라이스한 망고를 올리고 크림으로 덮은 뒤 반복하여 돌돌만다. 8. 어느 정도 말아 크기가 커지면 한쪽 면에 크림을 바르고 크림을 바른쪽이 밑으로 가도록 접시에 올린다. 9. 크림을 바르고 망고를 올린 크레이프를 한장씩 옆으로 붙여 밀착시키고 전체적으로 크림을 매끄럽게 바르고 냉장실에서 5시간 이상 굳힌다. 10. 굳힌 케이크를 다시 꺼내 크림을 발라 정리한다. 11. 화이트 초콜릿에 생크림과 물엿을 넣고 전자레인지에 30초 정도 돌려 녹이고 따뜻한 망고퓌레를 넣고 섞은 뒤 불린 판젤라틴을 넣고 섞는다. 12. 식용색소를 넣어 색을 내고 체에 거른 뒤 케이크 위에 부어 코팅하고 냉장실에서 20분 정도 굳힌다. ▶Ingredients 3 Eggs 40g Sugar 1g Salt 150g Cake flour  375g Milk 50g Melted unsalted butter Mango 300g Unsalted butter 250g Powdered sugar  100g Whipping cream 10g Vanilla extract  80g Mango puree 100g White chocolate 40g Whipping cream 60g Starch syrup  5g Gelatin sheet 80g Warm mango puree Food coloring (orange, yellow, white) 시청해주셔서 감사합니다~♥ Thank you for watching~ - ▶제 영상은 유튜브와 네이버TV에만 업로드 되고 있습니다~ 이 영상을 무단 도용하거나 2차 편집 및 재업로드를 금지합니다. My video is only uploaded to YouTube and Naver TV. Unauthorized theft of this video or 2nd edit and reupload is prohibited. ▶영상을 좋게 봐주시고 좋은 마음으로 제안을 주시는 건 감사하지만 자유로운 영상 제작을 위해 광고와 협찬 등은 받지 않고 있습니다~^^ ▶Community Subtitles If you can translate into another language, I would appreciate it if you could use the link below to add subtitles to this video~^^ 다른 언어로 번역이 가능하신 구독자님들께 도움을 요청드립니다~ 아래 링크를 통해 자막을 추가해주시면 감사하겠습니다~^^ 🤍

ASMR CREPE CAKE *RAINBOW (EATING SOUNDS) 크레이프 케이크 리얼사운드 먹방 NO TALKING MUKBANG

7458284
87055
3593
00:05:54
13.03.2019

ASMR CREPE CAKE *RAINBOW (EATING SOUNDS) 크레이프 케이크 리얼사운드 먹방 NO TALKING MUKBANG What I am eating on this video is crepe cake:) 오늘은 크레이프 케이크를 준비했습니다 ^^ * Crepe cake video 🤍 🤍 🤍 * Homemade crepe cake video 🤍 ★Don't forget to SUBSCRIBE, LIKE and COMMENT :) ★The videos are uploaded every day. ★ 영상은 매일 업로드 합니다. ★ 구독(알람), 좋아요와 댓글을 남겨주세요!

Lemon Crepe Cake with Lemon Curd Top

9285
714
37
00:06:20
12.12.2022

Lemon Crepe Cake with Lemon Curd Top Recipe: 🤍 Shop Kitchen Tools Spatula set: 🤍 Measuring cup and spoon set: 🤍 Cooling Rack: 🤍 Join our baking group: 🤍

Kwai Crepe Cake Mukbang - Chocolate Crepe Cake - oreo Crepe Cake / Cake Asmr || Sweettastic

752333
9778
59
00:09:53
29.06.2022

#chinesecrepecake #bestasmrfood #choclatecrepecake Chinese Crepe Cake Mukbang - Chocolate Crepe Cake - oreo Crepe Cake / Cake Asmr || Sweettastic Cr: kwai app

RESEP MILLE CREPES CAKE COKLAT!! ENAK DAN MUDAH

5889
219
30
00:05:57
20.01.2023

MILLE CREPE COKLAT Bahan-bahan: 3 butir telur 40 gr gula pasir sedikit garam sedikit vanili bubuk 40 gr margarin (cairkan) 150 gr tepung terigu 2 sdm coklat bubuk 450 ml susu cair resep glaze coklat: 100 gr dcc 1 sdm coklat bubuk 8-10 sdm minyak 1 sdm mentega putih resep whipcream : 200 gr whipcream bubuk 400 ml susu cair dingin sedikit glaze coklat #millecrepe #nooven #tripujis

I Tried To Make This Chocolate Crepe Cake

12094314
180921
10182
00:13:48
19.05.2018

“I’ve just been doing everything wrong my whole life.” Check us out on Facebook! - facebook.com/buzzfeedtasty Credits: 🤍 Eating Your Feed has merch! Check it out here: 🤍 MUSIC Licensed via Audio Network SFX Provided By AudioBlocks (🤍)

CREPE CAKE ROLL GREEN TEA SO EASY #shorts

127526
3682
6
00:00:25
27.12.2021

#crepe #cake #cakeroll #foodie

Chocolate Mille Crepe cake | Easy Crepe cake recipe without oven

14675
160
14
00:10:11
11.11.2021

Chocolate Crepe Cake Chocolate Mille Crepe cake with whipped chocolate ganache cream Chocolate crepes 3 Eggs Sugar 1/4 cup (50 g) Pinch of salt Milk 1/2 cup (120 g) +1 cup (240 g) All-purpose flour 1 cup (130 g) Cocoa powder (unsweetened) 2 tbsp (12 g) Melted butter 1/4 cup (55g) Chocolate cream (whipped chocolate ganache) Dark chocolate 85 g (3 oz) Heavy cream 1/3 cup (80 g) Heavy cream 1 2/3 cups (400 g) Sugar 3 tbsp (38 g) *PLEASE READ* -All-purpose flour can be replaced with cake flour -Heavy cream can be replaced with fresh cream or whipping cream (35 % fat) -I used 15 cm mould to trim the edges (6 inches) -Refrigerate at least 4 hours before serving Thank you for watching Subscribe my channel for no oven easy recipes! chocolate mille crepe cake, chocolate crepe recipe, easy chocolate crepe cake recipe, best chocolate crepe cake no oven, crepe cake recipe, no oven dessert, 5 minutes dessert, chocolate cake without oven, chocolate dessert without oven

Lemon crepe cake with lemon curd top ❤️

7412
56
2
00:00:26
05.12.2022

For the lemon curd: Lemon juice 60g (2-3 lemons) Sugar 50g Egg 1 Egg yolk 1 Butter 20g                                                            Instructions: Mix 1 whole egg, 1 egg yolk, sugar, butter, and lemon juice into a pot, stir with a whisk until it gets thicker (texture like mayonnaise). Once it is done, pour into the mold (save some to mix with the filling cream), chill until still (gain a jelly texture). For the crepes: Milk 250g Heavy cream 80g Butter 20g Sugar 25g Cake flour 50g Cornstarch 25g Eggs 3 Vanilla extract 3g Instructions: In a bowl, mix milk, sugar and butter, stir over a pot with simmering water to melt the butter or you can use the microwave oven to help. Mix with rest of the ingredients, whisk until smooth, then run them through a fine mesh strainer twice. Heat the non-stick pan, when the pan is hot, pour in a scoop of batter, let the batter run through the pan and form a thin layer. When it starts to bubble (including the corners), gently peel the layer off and let it cool on a cooling rack. Repeat the process until the batter runs out. For the cream: Heavy cream 500g Sugar 50g Lemon curd  Vanilla extract 5g Instructions: Put all the ingredients into the bowl, use a stand mixer, and beat until it forms soft peaks. One layer of crepe and one layer of whipped cream. Keep repeating this process until you run out of crepes and cream. Для лимонного курду: Лимонний сік 60г (2-3 лимона) Цукор 50г Яйце 1 шт Яєчний жовток 1 шт Вершкове масло 20г Для млинців: Молоко 250 гр Вершки жирні 80г Вершкове масло 20г Цукор 25 гр Борошно для кексів 50г Кукурудзяний крохмаль 25 г Яйця 3 Екстракт ванілі 3 гр Для крему: Вершки жирні 500 гр Цукор 50г Лимонний курд Екстракт ванілі 5 гр

VIRAL!!! Pantesan laris banget! Tanpa whiped cream, mille crepe cake pop ice stroberry

1031
121
66
00:06:01
21.01.2023

bahan cake : ✔️telur 2 butir ✔️tepung terigu 10 sendok makan munvung ✔️gula pasir 2 sendok makan ✔️garam 1/4 sdt ✔️susu bubuk dancow + air 2 gelas belimbing(1 geelas besar) ✔️pop ice 2 saset rasa strowberry yogurt ✔️margarin 2 sendok makan di cairkan bahan butter cream pop ice : ✔️mentega 100 gram ✔️susu kental manis 1 saset ✔️gula halus 2sendok makan ✔️pop ice 1/2 saset rasa strowberry yogurt #resep #jajananviral #idejualan

밀크티 크레이프 케이크 만들기 : Milk Tea Crepe Cake Recipe : ミルクティークレープケーキ | Cooking tree

1306177
38168
481
00:14:21
28.02.2019

얼그레이 밀크티 향이 좋은 밀크티 크레이프 케이크를 만들었어요~ ♥더 자세한 레시피와 설명은 밑에 더보기 버튼 눌러 확인 해 주세요♥ ♡For more detailed recipes, please click on the down below♡ 얼그레이 밀크티 향이 좋은 밀크티 크레이프 케이크를 만들었어요~ 밀크티를 이용해 커스터드 크림을 만들고 크레이프 반죽에도 얼그레이 가루를 우유에 우려 넣어 풍미가 정말 좋아 맛있답니다~^^ 밀크티 커스터드 크림을 듬뿍 넣었더니 크림이 쫀득하고 입에 착 감겨서 더 맛있었던 것 같아요~~ 반 정도의 크레이프는 가운데 구멍을 내서 타피오카펄을 넣어 주었는데 함께 먹으니 쫀득함이 식감을 더해주네요~ 겉면은 자연스럽게 무늬를 내주고 윗면에도 깔끔하게 장식해봤는데 밀크티와 잘 어울리는 느낌인 것 같아요~ 타피오카 펄을 쫄깃하게 드시고 싶으시면 바로 드시는게 좋은데 저는 아이싱하기 전 냉장실에서 2시간 정도 굳혔더니 안쪽에 넣은 타피오카 펄은 조금 단단해져 있더라구요~ 만들어 먹었던 크레이프 케이크 중에 이번에 만든 밀크티 크레이프가 제 입맛에는 제일 맛있었던 것 같아요~~ 즐겁게 시청하세요~♬ Enjoy~ - ▶재료 뜨거운 밀크티 400ml 얼그레이 가루 3g 달걀노른자 4개 설탕 30g 옥수수전분 30g 달걀 4개 설탕 50g 소금 조금 박력분 210g 뜨거운 우유 500ml 얼그레이 가루 5g 녹인 무염버터 70g 타피오카펄 휘핑한 생크림 300g (+설탕 30g) ▶레시피 1. 뜨거운 밀크티에 얼그레이 가루를 넣고 우린다. 2. 달걀노른자에 설탕을 넣고 섞고 옥수수 전분을 넣고 섞은 뒤 뜨거운 밀크티를 조금씩 부으며 섞는다. 3. 약불에 올려 저으며 걸쭉해질 때까지 가열한 뒤 다른 그릇에 옮겨 담고 랩을 덮어 실온에서 식히고 냉장실에서 차갑게 식힌다. 4. 달걀에 설탕, 소금을 넣고 섞고 박력분을 체 쳐 넣고 얼그레이 가루를 넣고 우린 우유 100ml를 넣고 섞는다. 5. 남은 우유를 모두 넣고 섞고 녹인 무염버터를 넣고 섞은 뒤 체에 걸러 냉장실에서 30분 정도 휴지 시킨다. 6. 약불에 팬을 올리고 식용유를 바른 뒤 반죽을 붓고 넓게 펴 기포가 올라오면 뒤집어 살짝 더 익히고 팬에서 내린다. 7. 반복해서 굽고 식히고 15cm 틀로 찍어낸 뒤 반 정도는 가운데를 원형틀로 찍어 낸다. 8. 설탕을 넣고 묽게 휘핑한 생크림에 커스터드 크림을 체에 내려 넣고 섞어 크림을 만든다. 9. 틀에 크레이프와 크림을 번갈아 반복해 쌓고 윗쪽에 가운데 구멍을 낸 크레이프도 반복해 쌓은 뒤 가운데 크림과 섞은 타피오카 펄을 넣고 냉장실에서 2시간 정도 굳힌다. 10. 틀을 제거하고 크림을 전체적으로 바르고 옆면에 자연스럽게 모양을 내고 윗면에는 몽블랑 깍지를 이용해 크림을 짜고 타피오카 펄을 올려 장식한다. ▶Ingredients 400ml Hot milk tea  3g Earl grey powder 4 Egg yolks 30g Sugar 30g Corn starch 4 Eggs 50g Sugar a pinch of Salt 210g Cake flour 500ml Hot milk 5g Earl grey powder 70g Melted unsalted butter Tapioca pearls 300g Whipped cream (+30g sugar) 시청해주셔서 감사합니다~♥ Thank you for watching~ - ▶제 영상은 유튜브와 네이버TV에만 업로드 되고 있습니다~ 이 영상을 무단 도용하거나 2차 편집 및 재업로드를 금지합니다. My video is only uploaded to YouTube and Naver TV. Unauthorized theft of this video or 2nd edit and reupload is prohibited. ▶영상을 좋게 봐주시고 좋은 마음으로 제안을 주시는 건 감사하지만 자유로운 영상 제작을 위해 광고와 협찬 등은 받지 않고 있습니다~^^ - *유리볼 : 루미낙 코스모스 유리볼 *스패츌라 : 무인양품 *손거품기 : 쿠이지프로 *가스버너 : 닥터 하우스(Dr.Hows) *냄비 : 에바트리오(Eva Trio)

ASMR KOHAKUTO RAINBOW CREPE CAKE 레인보우 크레이프 코하쿠토 MUKBANG 먹방

188146
3113
156
00:08:26
23.01.2023

ASMR KOHAKUTO RAINBOW CREPE CAKE 레인보우 크레이프 코하쿠토 MUKBANG 먹방 Jane's 1st vlog ▶ 🤍 ★ RAINBOW DESSERTS KOHAKUTO SPOON 🤍 ★ ICE CREAM RICE CAKES MOCHI 🤍 ★ RAINBOW DESSERTS KOHAKUTO DICE CANDY 🤍 ★ RAINBOW KOHAKUTO DESSERTS 🤍

ASMR S'MORES DIP & CREPE CAKE MUKBANG (No Talking) EATING SOUNDS | Zach Choi ASMR

6034606
144291
6497
00:08:51
23.09.2019

BUY MY MERCH!: 🤍 ASMR S'MORES DIP & CREPE CAKE MUKBANG 먹방 Check out my Instagram: 🤍 Check out my Facebook: 🤍 Check out my Twitter: 🤍 Kitchen Tools: Black Gloves: 🤍 Chef's Knife: 🤍 Deep Fryer: 🤍 Silicone Whisk: 🤍 Square Dishes: 🤍 Tongs: 🤍 Mixing Bowls: 🤍 Food Processor: 🤍 Stainless Steel Sauce Pan: 🤍 Stainless Steel Fry Pan: 🤍 Cast Iron Skillet: 🤍 Cast Iron Griddle: 🤍 Nonstick Cookware: 🤍 Filming Equipment: Camera: 🤍 Main ASMR Microphone: 🤍 Backup ASMR Microphone: 🤍 In-ear-monitors (headphones): 🤍 Audio Recorder: 🤍 *This is an ASMR video. To experience ASMR tingles, PLEASE WEAR HEADPHONES. If you do not enjoy EATING SOUNDS, DO NOT WATCH. * What is ASMR? Autonomous Sensory Meridian Response is an experience characterized by a static-like or tingling sensation on the skin that typically begins on the scalp and moves down the back of the neck and upper spine. #Mukbang #ASMR #ASMREating #asmrsounds #eatingsounds #NoTalking #letseat

Crepe Cake | Christmas Special | Sanjeev Kapoor Khazana

49837
1283
31
00:02:39
20.12.2018

A quick and easy cake recipe made with layered crepes along with a delicious icing. CREPE CAKE Ingredients 1¼ cups refined flour 1 cup cream cheese 2 cups whipped cream 1½ cups milk 3 eggs 4 tbsps melted butter + for greasing ¼ cup powdered sugar 3½ tbsps castor sugar 2 tsps vanilla essence 3 tsps edible red food colour Strawberries for garnish Blueberries for garnish Icing sugar for garnish Method 1. In a bowl, sieve refined flour. Add sugar, break eggs one at a time. Add vanilla essence, edible red colour. Mix well. 2. Add milk gradually and whisk until the batter is smooth. Add melted butter, gently mix till well in cooperated. 3. Heat 1 tsp butter in a non-stick pan, add 1/8th cup of batter and swirl the pan. Cook for 30 seconds and flip it and cook the other side for another 30 seconds. Lightly transfer to a plate using a palate knife. 4. Similarly, continue to make more using the rest of the batter. Keep the prepared crepes aside to cool. 5. For the frosting, in a bowl, add the cream cheese and powdered sugar, whisk till smooth and lump free. Add ¼ cup whipped cream, gently fold it in. Add the remaining whipped cream and mix it.Transfer the mix in a piping bag. 6. Apply the frosting on the serving plate, keep one crepe and spread the frosting evenly, place another crepe on top. 7. Again, apply the frosting evenly and repeat the process for the rest of the crepes. 8. Dust icing sugar and garnish with strawberries and blueberries. Slice and serve. Click to Subscribe: 🤍 For more recipes : 🤍 Best cooked in Wonderchef Kitchenware. Buy Now on : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 #sanjeevkapoor

Massive Crepe Cake Eaten in Under 4 Minutes

92611
3031
178
00:16:19
31.03.2022

Check out Dearie Cakes here ► 🤍 Discount code for $5 off: NELAFANS MERCH ► 🤍 Sign up for my channel memberships ► 🤍 ↓ FOLLOW ME! ↓ ► Twitter: 🤍 ► Snapchat: 🤍 ► Facebook: 🤍 ► Instagram: 🤍 ► TikTok: 🤍

Солонгон Crepe Cake🌈🥞🥧🎂 хийх арга.

36344
1088
77
00:03:07
02.01.2022

Facebook:🤍 Instagram:🤍 📝 орц: Өндөг - 3ш Сахар - 50гр Гурил - 300гр Сүү - 750мл Цөцгийн тос - 50гр /хайлуулсан/ 📝 Кремний орц: Сахар - 100гр Ванилын Сахар - 2уут Сүүн крем - 500мл /Whipping cream/ Cream cheese бяслаг - 300гр

Назад
Что ищут прямо сейчас на
crepe cake Gheorghe Zamfir 税制 永瀬 kazu bnp news ведьма 丸亀 карбюраторы هرم 氷雨 влад а4 Rosana Sullivan хадис вицин видео Carey Mulligan zad Alawadm eun hyuk dance позов